وقف از سوی اشخاص حقوقی
81 بازدید
محل نشر: معرفت حقوقی موسسه امام خمینی ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی