بررسی تراست در حقوق انگلیس و فقه امامیه
344 بازدید
ناشر: انتشارات مجد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی