بررسی فقهی حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی
74 بازدید
ناشر: مجد
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-193-385-
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی